PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Jos jud. Suceava

Stare civilă - primăria comunei Horodnic de Jos

Noțiuni informative

Accesați subiectul de interes pentru a afla informațiile necesare:
ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
 1. 1.ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI:În România se oficiază si căsătorii mixte. Nu se admit căsătorii între persoane de acelaşi sex. Declaraţia de căsătorie se face personal de către cei doi viitori soţi. Competenţa teritorială o are biroul de stare civilă din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a unuia dintre soţi. Vârsta minimă admisă pentru căsătorie este 18 ani. În situaţii speciale cu aprobarea Instanţei de tutelă şi a părinţilor se poate căsători şi femeia minoră care are 16 ani împliniţi.

  Dosarul va cuprinde:

  - Declaraţia de căsătorie semnată de viitorii soţi;

  - Actul de identitate original şi copie – paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. Actul de identitate trebuie să fie valabil şi în ziua căsătoriei;

  - Certificatul de naştere original şi copie;

  - Certificat medical prenupţial eliberat de medicul de familie. Acest certificat este valabil 14 zile de la data emiterii şi trebuie să aibă menţiunea expresă „se poate căsători”;

  - Declaraţie semnată de ambii soţi care să confirme că nu sunt impedimente legale pentru încheierea căsătoriei.

  - Declaratie cu privire la nationalitatea viitorilor soti;

  - Pentru persoanele care au mai fost căsătorite, dovada desfacerii căsătoriei anterioare (sentinţă definitivă sau certificat de divorţ) sau dovada încetării căsătoriei (certificatul de deces al fostului soţ);

  - Pentru căsătoriile mixte cetăţean român- cetăţean străin, va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea unde se va înregistra căsătoria pentru a fi consiliaţi deoarece dosarul va cuprinde o serie de înscrisuri specifice fiecărui stat străin.

   Termenul de încheiere a căsătoriei:

  Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declaraţiei de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi. Acest termen se stabilește pentru declarațiile de căsătorie înregistrate (începând) cu data de 2 mai 2022. Cu aprobarea primarului, pentru motive bine întemeiate şi justificate cu înscrisuri doveditoare, căsătoria se poate încheia înainte de acest termen.

  Locul oficierii căsătoriei:

  - La sediul autorităţii publice locale – biroul de stare civilă sau spaţiul amenajat special în acest scop.

  - În afara sediului, se oficiază căsătoria cu aprobarea primarului, dacă unul din viitorii soţi nu se poate prezenta din mtive bine întemeiate: imobilizat la pat, acasă sau în unitatea sanitară; deţinut în penitenciar.

  - Dosarele în vederea declaraţiei de căsătorie se depun în zilele lucrătoare la programul cu publicul.

 


 

 • TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NASTERE IN REGISTRELE ROMANE :

Acte necesare:

– Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) sau EXTRAS DE NAŞTERE BILINGV

; – copie xerox după certificat;

– traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României din statul unde a avut loc naşterea sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga.

– copie după certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă la data naşterii aceştia erau căsătoriţi;

- Copie xerox după certificatele de naştere a părinţilor, sau traducere legalizată a certificatului de naştere al părintelui cetăţean străin, ca la pct.3.

- Copie xerox după buletinul/ cartea de identitate a fiecăruia din părinţii copilului;

- Declaraţie dată de ambii părinţi privitoare la cine din ei are copilul domiciliul, în cazul în care părinţii copilului au domicilii diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, sau ca la pct.3.

- Dosar cu şină;

Cine depune actele: Unul din părinţi, sau părintele cetăţean român, sau oricare altă persoană ce are procură specială în acest scop, legalizată ca la pct.3 ( in procura se specifica : pentru transcrierea certificatului de nastere a copilului …. şi ridicarea lui in urma aprobării transcrierii). Unde se depune dosarul: În localitatea unde a avut (sau are) ultimul domiciliu părintele ce depune dosarul, sau care a dat procura altei persoane.

Copii care s-au născut în străinătate şi au 14 ani împliniţi, dar nu au împlinit 18 ani, depun dosarul în nume propriu în localitatea unde a avut ultimul domiciliu unul din părinţi (sau ambii părinţi) Persoanele majore care nu au avut niciodată domiciliul în România depun dosarul la Primăria SECTOR 1 Bucureşti. Dacă cererea de transcriere este făcută prin împuternicit cu procură specială în acest sens, se va prezenta şi declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului, declaraţia va fi autentificată ca la pct. 3.

Termenul de soluţionare: 30 de zile

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII
 1. ÎNREGISTRAREA NAŞTERII:

- Declaraţia de naştere se face în localitatea în care s-a produs naşterea la biroul de stare civilă. --Declaraţia se poate face (obligatoriu) de unul dintre părinţii copilului, medicul sau asistenţa care a asistat la naştere, sau oricare altă persoană care are cunoştinţă despre naşterea copilului.

-Odată cu declaraţia de naştere vor fi prezentate următoarele înscrisuri:

- certificatul medical constatator al naşterii în original;

- actele de identitate ale părinţilor nou- născutului original şi copii;

- certificatul de căsătorie original şi copie;

- pentru copii din afara căsătoriei actul de identitate şi certificatul de naştere al mamei original şi copie;

- pentru părinţii minori, aceştia vor fi însoţiti de reprezentantul legal care va avea asupra sa actul de identitate original şi copie.

 Termenul de declarare a naşterii:

- 30 zile de la data naşterii pentru copilul născut- viu şi aflat în viaţă;

- 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut- mort;

- 30 de zile pentru copilul cu vârsta până la un an găsit sau abandonat de mamă; În aceste trei situaţii sunt cuprinse atât ziua naşterii (a găsirii) cât şi ziua în care se face declaraţia.

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în termenul de 14 zile. - După termenele precizate, dar în termen de un an, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului.

- După trecerea unui an de zile, înscrierea naşterii se face prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Situaţii speciale:

- Adopţia;

- Copil abandonat în unitatea sanitară;

- Copil găsit;

- Copil născut în afara căsătoriei;

- Copil din căsătorie a cărui părinţi au nume de familie diferite;

- Sentinţe de înregistrare tardivă a naşterii. Pentru toate aceste situaţii va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea unde s-a născut copilul, fiind necesare o serie de înscrisuri specifice fiecărei situaţii.

 


 

 • TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NASTERE IN REGISTRELE ROMANE :

Acte necesare:

– Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) sau EXTRAS DE NAŞTERE BILING

; – copie xerox după certificat;

– traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României din statul unde a avut loc naşterea sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga.

– copie după certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă la data naşterii aceştia erau căsătoriţi;

- Copie xerox după certificatele de naştere a părinţilor, sau traducere legalizată a certificatului de naştere al părintelui cetăţean străin, ca la pct.3.

- Copie xerox după buletinul/ cartea de identitate a fiecăruia din părinţii copilului;

- Declaraţie dată de ambii părinţi privitoare la cine din ei are copilul domiciliul, în cazul în care părinţii copilului au domicilii diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, sau ca la pct.3.

- Dosar cu şină;

Cine depune actele: Unul din părinţi, sau părintele cetăţean român, sau oricare altă persoană ce are procură specială în acest scop, legalizată ca la pct.3 ( in procura se specifica : pentru transcrierea certificatului de nastere a copilului …. şi ridicarea lui in urma aprobării transcrierii). Unde se depune dosarul: În localitatea unde a avut (sau are) ultimul domiciliu părintele ce depune dosarul, sau care a dat procura altei persoane.

Copii care s-au născut în străinătate şi au 14 ani împliniţi, dar nu au împlinit 18 ani, depun dosarul în nume propriu în localitatea unde a avut ultimul domiciliu unul din părinţi (sau ambii părinţi) Persoanele majore care nu au avut niciodată domiciliul în România depun dosarul la Primăria SECTOR 1 Bucureşti. Dacă cererea de transcriere este făcută prin împuternicit cu procură specială în acest sens, se va prezenta şi declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului, declaraţia va fi autentificată ca la pct. 3.

ÎNREGISTRAREA DECESULUI
 1. ÎNREGISTRAREA DECESULUI:

Declaraţia de deces şi înregistrarea decesului se face în localitatea în care s-a produs.

Declaraţia va fi făcută de orice persoană rudă de gradul I sau II.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele înscrisuri:

- Certificat medical constatator al decesului;

- Actul de identitate al decedatului;

- Copia actului de identitate a declarantului;

- Certificatul de naştere a decedatului şi de căsătorie, unde este cazul;

- Livretul militar, acolo unde este cazul. Dacă declarantul nu poate prezenta actul de identitate şi certificatele arătate mai sus, va da o declaraţie în scris în acest sens, motivând neprezentarea acestor acte şi datele de stare civilă ale decedatului.

 Termene de declarare:

- Pentru decese de cauză naturală şi boală, termenul este de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen ce cuprinde atât ziua decesului cât şi cea a declarării lui;

- Pentru decese de cauză violentă (accident, agresiune, sinucidere, etc) şi în cazul găsirii unui cadavru (identificat sau nu) declaraţia se face în termen de 48 de ore de la data decesului sau a găsirii cadavrului. În această situaţie este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau parchet.

- În situaţia în care termenele de declarare sunt depăşite, va fi necesară, în mod obligatoriu, aprobarea dată de parchet.

 


 

 • TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES

Acte necesare:

- Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA) sau EXTRAS DE DECES BILINGV în funcţie de ţara unde a avut loc decesul;

- Copie după certificat;

- Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc decesul, sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga;

- Copie după certificatul de naştere şi căsătorie;

- Copie după buletinul de identitate a persoanei decedate şi actul de identitate înoriginal;

- Copie după actul de identitate a persoanei care solicită transcrierea certificatului;

Cine depune actele: Orice persoană rudă de gradul I sau II.

Unde se depune dosarul: La primăria unde îşi are domiciliu persoana care solicită transcrierea certificatului sau la primăria de la ultimul loc de domiciliu al persoanei decedate;

 Termen de soluţionare: 30 de zile.

 

SCHIMBAREA DE NUME
 1. SCHIMBAREA DE NUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Este o procedură supusă condiţiilor O.G. 41/ 2003. Se face în localitatea în care persoana care solicită schimbarea de nume/ prenume îşi are domiciliul stabil. Este o procedură care se poate face de către titular, cu excepţia minorilor care sunt reprezentaţi de părinţii lor şi care solicită schimbarea de nume/ prenume în nume propriu cu aprobarea celuilalt părinte. Minorii care au 14 ani împliniţi, semnează şi ei cererea de schimbare a numelui împreună cu părintele care face cererea. Cererea de schimbare de nume/ prenume se publică mai întâi în Monitorul Oficial a României partea III şi după un termen de contestaţie de 30 de zile calendaristice se poate întocmi şi depune dosarul. Actele necesare pentru dosarul de schimbare de nume/ prenume:

- Ţinând cont de limitarea la motivele aprobate de O.G. 41/ 2003, motive care sunt diverse, va trebui ca solicitantul să se adreseze în prealabil biroului de stare civilă din localitatea de domiciliu pentru a fi consiliat.

 Termenul de soluţionare al acestor dosare este mai mare de 60 de zile.

 

DIVORŢUL ADMINISTRATIV
 1. DIVORŢUL ADMINISTRATIV

- Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în localitatea în care soţii au acelaşi domiciliu stabil înscris în actul de identitate.

- Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul instanţei sau al unui birou notarial.

- Procedura se adresează doar soţilor care nu au copii minori din căsătorie sau din afara căsătoriei.  - Soţii trebuie să se prezinte împreună pentru a completa şi depune cererea de divorţ. - Ei vor prezenta următoarele înscrisuri: certificat de căsătorie original- copie; certificat naştere pentru fiecare din ei original- copie; actul de identitate original- copie; - Fiind un divorţ consensual, acesta nu se motivează; - De la data depunerii cererii de divorţ şi întocmirea dosarului se acordă un termen obligatoriu de gândire de 30 de zile calendaristice, stabilindu-se o dată la care cei doi soţi vor trebui să se prezinte, tot împreună, pentru a da declaraţie dacă îşi menţin sau nu cererea de divorţ. În caz de meţinere a cererii de a divorţa, în termen de 5 zile vor primi certificatul de divorţ . - Dacă nu se prezintă ambii sau măcar unul din ei, dosarul se clasează şi nu se mai desface căsătoria.

- Taxa pentru această procedură este de 500 lei (prin Hotărâre a Consiliului Local). - Cererea şi declaraţia de după 30 zile se face de cei 2 soţi, personal, în nume propriu. - Nu se admite reprezetarea prin mandatar sau declaraţie notarială.

 

Publicații căsătorii

Ofiterul de stare civila dispune publicarea declaratiei de casatorie in ziua primirii acesteia, prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. Dupa caz, declaratia de casatorie se afiseaza si la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

Publicații căsătorii - arhiva

Scroll to top