PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Jos jud. Suceava

PRIMAR

Andrișan Ionel

Atribuții PRIMAR

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
       
(1) Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii.

(2) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
z) indeplineste functia de ofiter de stare civila;

 

Publicație lista funcțiilor

publicatie-Lista-functiilor

Posted in pentru publicare | Comentariile sunt închise pentru Publicație lista funcțiilor
Scroll to top