PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Jos jud. Suceava

Regulamente privind procedurile administrative

În această secțiune se publică:

  1. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative,
  2. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
Scroll to top