PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Jos jud. Suceava

Anunturi achizitii - ARHIVA


 

Anunț de participare la achiziția publică directă pentru atribuirea contractului de lucrări de execuție Modernizare drumuri în comuna Horodnic de Jos, județul Suceava”  proiect aprobat prin contract de finanțare nr. C1920072R210213504411/19.12.2018  încheiat cu Agenția pentru Finațarea Investițiilor Rurale-România, pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.


 

Anunț de participare la achiziția publică directă pentru atribuirea contractului de lucrări de execuție pentru obiectivul Sistematizare pe orizontală în zona Bisericii Sf. Ioan Evanghelistul în comuna Horodnic de Jos, județul Suceava”,   coduri CPV- 45233200-1- Diverse lucrări de îmbrăcare (Rev. 2), 45233222-1-Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2).


 

Anunț de participare la achiziția publică directă pentru atribuirea contractului de lucrări de modernizare a drumului vicinal din DC46B la hotar cu Horodnic de Sus, în comuna Horodnic de Jos, județul Suceava, cod CPV: 45233140-2-Lucrări de drumuri (Rev. 2)


 

Anunț de participare la achiziția publică directă pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investitie Împrejmuire baza sportivă în comuna Horodnic de Jos”, cod CPV: 44313100-8-Împrejmuire cu plasă metalică (Rev. 2).

 

Anunț de participare la achiziția publică directă pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investitie ”Înființare teren de sport multifuncțional în comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava”, cod CPV: 45212221-1 - Lucrări de construcţii de structuri pentru terenuri de sport (Rev. 2).

 

         Achiziții publice

Scroll to top