PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Jos jud. Suceava

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Horodnic de Sus

Primăria

Extras din legea administratiei publice locale 

Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei sau orasului, care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Scroll to top