Prezentare Administrare Cultura Educatie Albume
Prima pagina

INFORMATII PENTRU OBTINEREA ACTELOR DE STARE CIVILA

CERTIFICAT DE NASTERE

Acte necesare:
- certificat medical de constatare a nasterii;
- buletinul de identitate al mamei;
- certificatul de nastere al mamei (daca este divortata sau necasatorita);
- certificat de casatorie;
- buletinul de identitate al declarantului (daca parintii copilului nu sunt casatoriti);
- declaratie de stabilire a numelui copilului (daca parintii poarta nume de familie diferite).
In plus, nasterea poate fi declarata de orice persoana, insa certificatul de nastere il primeste unul din parinti. Inregistrarea nou-nascutului se face in termen de:
- 15 zile pentru copilul nascut viu
- 3 zile pentru copilul nascut mort
Conform legii nr. 119/1996, modificata, intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala s-a produs evenimentul.
Numele copilului se stabileste conform legii. Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
In caz de neintelegere intre parinti, va decide serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor de la locul inregistrarii nasterii, prin dispozitie scrisa.
In situatia pierderii certificatului de nastere, posesorul se va adresa direct serviciului de stare civila din raza domiciliului, pentru obtinerea unuia nou. In cazul in care persoana domiciliaza in momentul respectiv in strainatate, poate mandata pe cineva din tara pentru a obtine un exemplar.

CERTIFICAT DE CASATORIE

Acte necesare:
- certificate de nastere in original si copie (nelegalizata);
- certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori);
- buletine de identitate, actele de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate), original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoria);
- declaratia de casatorie; aceasta se face in baza declaratiei date in scris in fata ofiterului de stare civila si care trebuie sa cuprinda: exprimarea dorintei de a se casatori, faptul ca cei care vor sa se casatoreasca au luat cunostinta reciproca de starea sanatatii lor si de conditiile prevazute in Codul familiei, ce nume de familie vor purta in timpul casatoriei.

In cazul in care unul din solicitanti nu e la prima casatorie mai e nevoie de:

- sentinta de divort in 2 exemplare, ambele ramase definitive si legalizate si timbre fiscale sau chitanta C.E.C. (in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in localitatea unde se oficiaza casatoria);
- in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate, se va depune un singur exemplar din sentinta ramasa definitiva si legalizata.
sau
- certificatul de deces al celui decedat, in original si copie nelegalizata
- in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere in original si copie nelegalizata.

In cazul in care unul sau ambii solicitanti sunt cetatenii straini mai e nevoie de:

- certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata;
- actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata;
- dovada de la autoritatile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv;
- daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala, sunt indeplinite conditiile si ca se poate casatori in Romania);
- in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate, va fi necesar sa se faca dovada sederii in localitatea in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.

Viitori soti trebuie sa fie insotiti la oficierea casatoriei civile de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.

Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile inainte de oficializarea casatoriei.
Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.

CERTIFICAT DE DECES

Declaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, termen care cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
Orice inregistrare a decesului in afara acestui termen, se face cu viza Parchetului.

Acte necesare:
- certificat medical constatator al decesului, corect intocmit, in original;
- actul de identitate al persoanei decedate, in original;
- certificate de nastere si casatorie ale persoanei decedate, in original si copii;
- livretul militar, daca este cazul;
- persoana care declara decesul, va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate in original si copie.
Odata cu inregistrarea decesului, declarantul va primi certificatul de deces si adeverinta de inhumare, certificatele de nastere si casatorie ale persoanei decedate, constatatorul de deces se retine precum si buletinul (cartea) de identitate pentru a fi inaintat politiei, de asemenea si livretul militar, dupa caz.
La inregistrarea decesului se va da declaratie de mostenitori legali pentru deschiderea din oficiu de succesiune.

ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT DE NASTERE, CASATORIE, DECES
Acte necesare:
- carte de identitate in original si copie;
- timbru fiscal de 1 leu (de la posta);
- cerere-tip.

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILA
Actele cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile competente, se transcriu obligatoriu in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara, sau de la primirea in strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.
Cererea de transcriere se adreseaza primariei localitatii de domiciliu a solicitantului sau, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, primariei localitatii in raza careia a avut ultimul domiciliu in tara.

Acte necesare:
- cerere tip;
- certificat sau extras al actului ce solicita a fi transcris, original cu apostila daca se impune sau supralegalizare;
- copie autentificata de la un notar public roman sau strain cu apostila de la Haga a certificatului, extrasului, ce solicita a fi transcris;
- 2 traduceri in limba romana a certificatului, extrasului ce solicita a fi transcris, autentificate de un notar public roman sau strain cu apostila de la Haga;
- pentru transcrierea certificatului de nastere, pentru minori se impune depunerea la documentatie si a unei declaratii notariale data de celalalt parinte fata de cel ce depune cererea, ca este de acord cu transcrierea;
- copii - acte de identitate, certificate de nastere, certificat de casatorie, sentinta divort dupa caz.
Eliberarea certificatului se face persoanei care a solicitat transcrierea, impreuna cu originalul certificatului sau extrasului depus.
Depunerea si respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi facute si de o alta persoana, imputernicita cu procura speciala, autentificata in tara de un notar public roman sau facuta in strainatate si vizata de oficiul consular roman din statul de resedinta.

Informatii utile
Legaturi utile
Noutati
Contact