PRIMARIA si CONSILIUL LOCAL Horodnic de Jos jud. Suceava

Achiziții publice

2020


 

Anunț de participare la achiziția publică directă pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investitie ”Înființare teren de sport multifuncțional în comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava”, cod CPV: 45212221-1 - Lucrări de construcţii de structuri pentru terenuri de sport (Rev. 2).

 

Scroll to top